شرح مختصری پیرامون مدیریت

بسمه تعالی

مدیریت عمران یکی از مدیریتهای مستقل از سایر مدیریتهای تحت حمایت مؤسسۀ مشاوره ای نور گستر گلها می باشد که تحت نظر و با مدیریت جناب آقای مهندس علیرضا کماری اداره می شود . از آنجائیکه مؤسسۀ مشاوره ای نور گستر گلها یک مؤسسۀ سرمایه گذاری و مشاوره ای است و عملاً بعنوان یک مرکز حمایتی از اشخاص حقیقی و حقوقی در چهار چوب شرع و عرف و قانون ، در خدمت مردم قرار دارد ، برای اینکه بتواند اهداف کوتاه مدّت و بلند مدّت را با بینش عمیق دریابد ، همچنین قادر باشد تا در این رشته های گوناگون ، با مشکلات هر مدیریّت ،از نزدیک آشنا گردیده تا بتوانند به جامعۀ خود خدمات بهتری ارائه نمایند ، مدیران هر یک از این مدیریتها تحت حمایت این مرکز ، بعنوان اعضای هیئت مدیرۀ مؤسسه نیز فعالیّت می نمایند .

گستردگی علوم در عصر امروز به گونه ای است که بدون همکاری افراد متخصص در امور دیگر ، عملاً کار را غیر ممکن ساخته و یا حداقل بسیار سخت و دشوار می نماید . امروز ساخت و سازهای کوچک و بزرگ به تناسب هر پروژه نیاز به ابزار آلات خاص دارد که در کارخانجات صنعتی ساخته میشود و بسیاری از مصالح ساختمانی نیز ، مانند تیر آهن ، نبشی ، میله گرد ، سیمان ، گچ و ... باید از کارخانجات مختلف تهیه و با تناسبی خاص در کنار یکدیگر قرار گیرند و پر واضح است که مهندسین متخصص در رشته های آب ، برق ، گاز و ... نیز تا در بنای یک ساختمان دخالت نداشته باشند ، کار یا غیر ممکن و یا بسیار دشوار و ناقص جلو خواهد رفت .

پس تصدیق بفرمائید که باید همۀ متخصصان یا حداقل تعدادی از افراد متخصص در کنار هم ، امّا هرکس در کار خود ، دست در دست یکدیگر گذارند ، تا بتوانند بیشتر و بهتر برای انجام پروژه ها مفید باشند . بسیاری از عزیزان گمان دارند استفاده از وجود حقوقدانان زمانی مفید است که یا از کسی شکایت داشته باشند و یا کسی از وی شکایت نماید ،! در حالیکه یک مشاوره با فردی حقوقدان قبل از تنظیم قرارداد و تنظیم مبایعه نامه و ... حلال مشکلات بسیاری خواهد بود که هم به لحاظ اقتصادی بسیار مثمر ثمر می باشد و هم از بسیاری جهات از قبیل رفت و آمدها ، دلهره ها و ... جلوگیری می نماید . پس اینک ما در کنار شمائیم ، چه منفرداً و یا بخواستۀ شما ، مشترکاً .