سوال خود را اینجا بپرسید
سوال
نام: سید محمد         موضوع : ...    تاریخ: 28/10/1391        
پدری که در قید حیات است آیا میتواند اموال خود را با وصیت‌نامه‌ دستی به فرزندان منتقل کند یا باید حتماً در محضر اسناد رسمی انتقال صورت گیرد؟  
پاسخ
 تاریخ پاسخ: 28/10/1391  
پاسخ :بسمه تعالی ارث از جمله مواردی است که هم فقه شیعه در خصوص آن مباحث زیاد و کاملی دارد و هم در قانون به آن توجه شده است . هر کس می تواند یک سوم از اموال خود را وصیّت کند که به چه مصرفی برسد . چنانچه کسی بنابر میل خود وصیّت کند که هر کس به چه میزان در دارائی وی دخل و تصرف داشته باشد ، پس از وفاتش ، تنها در مورد همان یک سوم عمل میشود و الباقی بر موازین شرعی و قانونی تقسیم می شود و این مورد ربطی به عادی بودن و یا رسمی بودن وصیّت ندارد. چنانچه کسی بخواهد در طول حیات خود ، مالی را به کسی بدهد ، چه اینکه از فرزندان یا بستگان باشد و چه اینکه نسبتی نداشته باشد ، می تواند از طریق صلح در دفاتر اسناد رسمی اقدام نماید. برای اخذ توضیحات بیشتر با تلفنهای مؤسسه تماس بگیرید .
سوال
نام: امیر حسین         موضوع : ...    تاریخ: 25/10/1391        
با فردی شریک شده‌ام و در قرارداد یک شاهد بیشتر نداشته‌ایم و شریکم هم از اجرای قرارداد امتناع میکند چه نوع شکایتی باید در دادگاه مطرح کنیم؟  
پاسخ
 تاریخ پاسخ: 25/10/1391  
پاسخ :بسمه تعالی در صورتیکه قرارداد دارید می توانید از طریق دادگاههای حقوقی الزام ایشان را به انجام تعهد بخواهید.مدیریت مؤسسه
سوال
نام: مصطفی.م         موضوع : مهریه    تاریخ: 24/11/1391        
از مدتی بسیار دور پدرم ملکی را به نام اینجانب نمود و سند آن را هم به نام بنده انتقال دادو کلیّۀ هزینه ها و وجه خریداری شده را هم خودش داد. چندی پیش از من خواست تا ملک را به نام وی منتقل نمایم و من هم همینکار را کردم. متأسفانه خانمم بدنبال درخواست مهریۀ خود از من شکایت فرار از دین نموده است که در دادسرا در حال رسیدگی است. آیا همسرم میتواند از این طریق مهریۀ خود را وصول نماید؟  
پاسخ
 تاریخ پاسخ: 24/11/1391  
پاسخ :بسمه تعالی. صرفنظر از اینکه در بحث فرار از دین موضوعات گسترده ای را میتوان بیان نمود ، لکن باختصار باید باستحضار برسانم که فرار ازدین زمانی تحقق می یابد که پرداخت دین بر ذمۀ مدیون استوار گردد . در این رابطه نیز قبل از هرموضوعی مهریه را عند المطالبه می نامند ، یعنی اینکه اول باید زوجه از زوج مطالبۀ مهریۀ خود را بنماید و در آنصورت است که اگر زوجه مالی داشته باشد و به دیگری منتقل نماید ، در صورت اثبات صوری بودن معامله ، فرار از دین تحقق می یابد . برای توضیحات بیشتر حتماً باید حضوری با احدی از وکلای مجرب مشاوره نموه یا پروندۀ خود را برای وکالت به وی بسپارید .
 تاریخ پاسخ: 24/11/1391  
پاسخ :بسمه تعالی. صرفنظر از اینکه در بحث فرار از دین موضوعات گسترده ای را میتوان بیان نمود ، لکن باختصار باید باستحضار برسانم که فرار ازدین زمانی تحقق می یابد که پرداخت دین بر ذمۀ مدیون استوار گردد . در این رابطه نیز قبل از هرموضوعی مهریه را عند المطالبه می نامند ، یعنی اینکه اول باید زوجه از زوج مطالبۀ مهریۀ خود را بنماید و در آنصورت است که اگر زوجه مالی داشته باشد و به دیگری منتقل نماید ، در صورت اثبات صوری بودن معامله ، فرار از دین تحقق می یابد . برای توضیحات بیشتر حتماً باید حضوری با احدی از وکلای مجرب مشاوره نموه یا پروندۀ خود را برای وکالت به وی بسپارید .
 تاریخ پاسخ: 12/12/1391  
پاسخ :1
 تاریخ پاسخ: 10/04/1392  
پاسخ :1
شبکه حقوق بشر
پرتال جامع قوه قضائیه
دادستانی کل کشور
دیوان عالی کشور
دیوان عدالت اداری
روزنامه رسمی ایران
محاسبه مهریه به صورت آنلاین
مدرسه وکالت و تجارت
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
وزارت دادگستری
کتابخانه حقوقی
  بازدیدکنندگان سایت
  بازدید امروز : 2 نفر
  بازدید دیروز : 0 نفر
  بازدید ماهانه  : 131 نفر
  بازدید کل : 35851 نفر