بازدیدکنندگان سایت
  بازدید امروز : 1 نفر
  بازدید دیروز : 0 نفر
  بازدید ماهانه  : 11 نفر
  بازدید کل : 964 نفر
   معرفی مدیریت خدمات رفاهی
  
  مدیریت خدمات رفاهی که حوزه ای عظیم و بزرگ را در خود جا داده است و فعالیت های بسیاری را بر دوش می کشد یکی از مدیریت های مؤسسه ی مشاوره ای نورگسترگلها می باشد که وجود صنف های مختلف و تنوع فعالیت این بخش از مؤسسه در تمامی ابعاد ، حتّی معرفی واحدهای تابعه ، چیزی نیست که دراین صفحه بگنجد .
از برجسته ترین خدمات این مدیریت حمایت معنوی و مادی از نخبگان کشور است که با شناسائی و جذب آنها ، نیاز مادی و معنوی آنها را مرتفع و با مشارکت منصفانه ، نخبگان قادر خواهند بود ملّت را از ثمره ی اندیشه های خود بهره مند ساخته و خود نیز به حق و حقوق شرعی و قانونی خود دست یابند .
پرداخت دست فکر یا مزد مغز موضوعیست که همه ی مسئولان و مدیران خوب باید به آنها ارزش داده و اجازه دهند کسانیکه قادر هستند خوب بیاندیشند و با فکر خوب خدمات شایسته ای ارائه دهند و یا رفع مشکل نمایند بتوانند با فکر خود به سرمایه های لایق در اندیشه ی آنان ، دست یابند.
امروز چه کسی است که نداند باید در ازای کار افراد دستمزد پرداخت ننمود؟
امّا چه کسانی قبول دارند که گاهاً فقط با اندیشه ای شایسته باید دست فکر بپردازند و جامعه را سوق دهند به سوی اندیشه و صحیح اندیشیدن .
این مدیریت در فعالیت های بسیار زیاد و متنوع جوابگوی هرنوع طرز تفکر مفید و اندیشه های برتر می باشد.